Installation Av Luft/Luft Värmepump

October 05, 2023
Installation Av Luft/Luft Värmepump
Publicerad  Uppdaterad  

Allmänt
En professionellt utförd och dokumenterad installation av företag med certifierad kyltekniker är inte bara ett lagkrav, utan bidrar också till att du får din luftvärmepump optimalt intrimmad för dina behov. Slut på alla diskussioner om vem som är ansvarig och vem du ska kontakta vid eventuella problem.

 • Support, både innan och efter köp
 • Endast godkända delar av högsta kvalité används
 • Lång erfarenhet – estetiskt tilltalande installation
 • Fem (5) års fullgaranti på hela anläggningen

Samarbetspartners
Vi samarbetar med Auktoriserade Citcop Installatörer när det gäller installation och service av din luftvärmepump i hela Sverige. Genom att använda någon av våra samarbetspartners kan du vara säker på att installationen utförs med stor noggrannhet, hög kompetens och med bra kvalitet. Detta säkerställer största möjliga besparingspotential, en estetiskt tilltalande installation samt optimal livslängd på din luftvärmepump.

 • Längre livslängd – både på produkt och installationsmaterial
 • Största möjliga besparingspotential
 • Snabb kontakt/service vid eventuella fel
 • Rikstäckande servicenät i Sverige

Så här går det till
Du beställer din luftvärmepump och installation här på www.citcop.se. glöm inte att också beställa ROT-avdrag om du önskar det.

Inom en vecka (normalt inom några dagar) från ordertillfället blir du kontaktad av installatören för att boka tid för installationen. Under högsäsong September – December kan det ta någon vecka längre innan du får din installation bokad. Ring oss om du har frågor. Din värmepump levererar vi till installatören som har denna med sig vid installationstillfället.

Kostnaden för installationen innefattar endast det som anges på artikeln för en standardinstallation. Eventuellt extraarbete i form av mer omfattande håltagning, längre rördragning, ökad restid, parkering, installation på en ö utan motorfordon etc. kan medföra ökad installationskostnad. Detta är en överenskommelse direkt mellan dig och installatören och ni måste innan installation komma överens gällande kostnad för detta. Eventuellt extraarbete betalas direkt till installationsföretaget. Vi har för tillfället endast möjlighet att erbjuda installation i Sverige.

Detta ingår :

 • Röranslutning inklusive upp till 4 meter kylrör
 • Elkabel max 10 meter från värmepump till plats för arbetsbrytare eller uttag
 • Täckkanaler, konsol för montering på vägg och vibrationsdämpare
 • Håltagning för rörgenomföring i vägg av trä eller tegel (Max 30 cm) Extra kostnader för håltagning kan tillkomma, fråga oss innan installation.
 • Tätning av genomgångshål i vägg
 • Driftsättning och funktionstest av anläggningen
 • Instruktion om handhavande

OBS: Anslutning mellan arbetsbrytare och elnät/proppskåp ingår ej.

Ifall värmeeffekten på värmepumpen överstiger 8kW så krävs det kraftigare säkring och kan därför ej driftsättas med stickpropp. I dessa fall ingår inte elinstallation, elektriker bokas separat. Kontakta oss innan order!


Information för dig som inte köper installation av oss!

Många moment av en värmepumps-installation får man utföra själv. Men när det kommer till köldmediekretsen måste det hanteras av en behörig kylmontör. Många kylföretag åtar sig inte arbeten där de endast utför vissa av momenten, detta pga ansvar & garanti vid eventuella fel. OBS om du själv ombesörjer installation så ingår endast 2 års materialgaranti.

Den nya F-gasförordningen (517/14) förbjuder försäljning av de flesta typer värmepumpar om det inte kan ”[…] bevisas att installationen ska utföras av ett företag som är certifierat […].

I enlighet med detta, förbinder du som kund dig till att använda ett certifierat kylföretag vid installationen av din värmepump när du godkänner köpvillkoren vid beställning .

Hur installerar man en luft/luft-värmepump?

Det är mycket viktigt för värmepumpens effektivitet och livslängd att installationen utförs fackmannamässigt. Igångkörningen måste enligt lag göras av företag med certifierad kyltekniker. Att så har skett är också ett krav för att garantin på våra produkter ska gälla.

Här är en sammanfattning om hur installation går till:

 1. Installatören monterar inomhusdelen på lämplig plats (se nedan om lämplig placering).
 2. Sedan borras ett hål (diameter ca. 70 mm) för rörens genomföring i väggen.
 3. Kylrör av koppar kopplas samman med inomhusdelen och förs ut genom hålet i väggen.
 4. En kommunikationskabel ansluts mellan inomhusdelen och utomhusdelen för att enheterna ska kommunicera med varandra.
 5. I nästa moment installeras utomhusdelen och ansluts till rören.
 6. Vakuumsugning genomförs för att kontrollera att det inte finns någon läcka.
 7. Finns det ingen läcka kan installatören öppna kranarna på utedelen så att köldmediet kan släppas på.
 8. Nu är värmepumpen klar att startas!


Behöver man fylla på köldmedia?

Alla våra värmepumpar är fyllda med köldmedia för minst 5 meter kylrör redan när de kommer från fabriken. Har man längre avstånd mellan inomhusdelen och utomhusdelen kompletterar installatören med extra köldmedium.

OBS!
 All hantering av köldmedia ska utföras av certifierad kyltekniker.

Vilken är den bästa placeringen av innedelen?
Innedelen bör placeras så att luftströmmen är riktad in mot mitten av huset. Bästa placeringen är oftast i det största rummet eftersom värmen har då störst möjlighet att sprida sig till angränsande rum. Viktigt är också att det inte finns några väggar eller andra hinder för luftströmmen eller returluften.

Vilken är den bästa placeringen av utedelen?
Det är viktigt att den installeras en bit upp från marken så att det är fritt under maskinen även då det är snö ute. Väderstrecket har mindre betydelse då lufttemperaturen runt huset är ungefär desamma överallt. Om utomhusdelen placeras inomhus i t.ex. en stor lokal är det viktigt att mängden luft i lokalen är stor. Utrymmet den sitter i kommer att kylas ner vid värmedrift.

Publicerad  Uppdaterad