ROT-avdrag

Allmänt
Om du VILL utnyttja ROT-avdraget så köper du en artikel som innehåller installation med ROT-avdrag. Ordern behandlas först efter det att kund har skickat in korrekt ifylld och påskriven ROT-klausul som finns att ladda ner på sidan för artikeln eller via länken nedan. Om du INTE vill utnyttja ROT-avdrag så köper du istället en artikel som endast innehåller installation..

Ladda ner: ROT-klausul

Så här fungerar det gällande installation och service av vitvaror och värmepumpar.
Den som äger småhus eller har en bostadsrättslägenhet/ägarlägenhet kan få ROT-avdrag med upp till 50 000 kr per person och år. Skatterabatten är 30 % av arbetskostnaden inklusive moms och underlaget är alltså högst 166 667 kr per person.

Hur skiljer sig gröna avdraget från rotavdraget?

Skattereduktion för grön teknik ges för:

  1. Installation av nätanslutet solcellssystem.
    Skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material.
  2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
    Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.
  3. Installation av laddningspunkt till elfordon.
    Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Installationen får enbart avse den aktuella bostaden och måste ske i ditt eller din förälders hushåll, och ska avse…
– ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av dig som begär skattereduktion
– en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av dig som begär skattereduktion
– en byggnad under uppförande som ägs av dig som begär skattereduktion och som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.

Skattereduktion för grön teknik ges för installationer som påbörjas, utförs och betalas under 2021.

Om du själv köper in material från någon annan än det företag som utför installationen av grön teknik kan skattereduktion enbart medges för installationsarbetet. Du kan alltså inte få skattereduktion för materialkostnaden i detta fall.

Använd gärna tjänsten Räkna ut din skatt för att göra en preliminär beräkning av hur mycket skattereduktion du kan få. Det är särskilt viktigt om du använder både rot- och rutavdrag och skattereduktion för grön teknik ett år.

Är du osäker så konsultera Skatteverket för att få reda på hur mycket avdrag du kan få.

I Skatteverkets broschyr SKV 323 beskrivs fakturamodellen närmare.