Fjärrkontrollen

October 05, 2023
Fjärrkontrollen
Publicerad  Uppdaterad  
HEAT Funktionen används vid värmedrift. HEAT är det driftsläge som används under större delar av året. Värmepumpen använder inverterteknologi för att med bästa energieffektivitet bibehålla inställd temperatur. 
COOL Värmepumpen producerar svalkande kyla och effektiv avfuktning under varma och fuktiga dagar. Används med fördel under varma perioder till en kostnad från 40 öre/timme.  
AUTO Funktionen sköter driften helt automatiskt och växlar mellan HEAT och COOL när det behövs. Kan användas under årstider då inomhustemperaturen är sval på natten och varm på dagen. OBS! Används automatisk drift vänder värmepumpen till kyldrift om gradantalet överstiger angivet gradantal. Inte vad man normalt vill under vintertid, använd hellre heat eller cool.  
+8/10ºC  HEAT   Du kan ställa in värmepumpssystemet på låg underhållsvärme och förhindra att inomhustemperaturen går ner mot fryspunkten. Det här är den idealiska funktionen för underhållsvärme om du är borta under en längre period. Perfekt för fritidshuset, garaget eller källaren.  
DRY Har man det kvavt och fuktigt inomhus kan man använda sig av funktionen ”DRY”. Värmepumpen avfuktar då inomhusluften med upp till två liter vatten per timme. Notera att detta ger en viss kyleffekt.  
POWERFUL Används om man snabbt vill värma eller kyla. Anläggningen arbetar i detta läge med full effekt och kraftigt luftflöde, vilket snabbt ger önskad komfort.  
FAN I detta driftsläge kan värmepumpen köras i endast fläktdrift. En perfekt funktion om man t.ex. har en braskamin eller liknande och vill få cirkulation och spridning på luften runt om i bostaden. Samtidigt som luften cirkulerar fastnar även luftpartiklar i dammfiltret som sitter i värmepumpens inomhusdel.  
QUIET I detta driftsläge arbetar värmepumpen på lägsta möjliga hastighet för att bibehålla den inställda temperaturen. I detta läge är ljudnivån mycket låg.  


Styr värmepumpen via din mobiltelefon.


Vill du kunna höja eller sänka temperaturen på avstånd är CT-SMALL en perfekt produkt. Fjärrstyrningen erbjuder en smart och innovativ tvåvägskommunikation mellan en mobiltelefon och en luft/luft-värmepump.
Flera modeller har idag inbyggt WiFi för styrning av pump via Mobil App.

Via Mobilapp eller SMS kan du ändra driftsläge, höja och sänka temperaturen och få statusmeddelande om både temperaturfall och strömavbrott. Ett bra sätt att undvika oförutsedda överraskningar och få kontroll över ditt inomhusklimat, även när du inte är hemma.

Starta kylfunktionen redan innan du lämnar jobbet, så har du det svalt och skönt när du kommer hem efter en lång och varm dag. Höj temperaturen när du åker till fjällstugan för en vistelse under helgen. Med SMS-954 får du en trygg och säker kontroll över ditt inomhusklimat.

Publicerad  Uppdaterad