Reklamation /  Panasonic – Argo Clima – Technibel – Samsung – LG – Chofu/Citcop

Var vänlig och fyll i nedanstående uppgifter för att vi skall kunna behandla ditt ärende. För att kunna handlägga registrerade ärenden snabbt och ge Er som kund en god service handlägger vi enbart ärenden som har fullständiga uppgifter. Saknas korrekta uppgifter avslutas ärendet utan vidare åtgärd. Maila på support@citcop.se, vi hanterar endast reklamationer gällande produkter inköpta från Citcop AB. Se också garantivillkor.  Fel som beror på handhavande eller omständigheter utanför värmepumpens delar, blixtnedslag, problem med elnät, mekanisk åverkan etc. omfattas ej. 

Vem reklamerar?

Kundkod:
Order nr eller faktura nummer vid beställning:
Felkod/Felbeskrivning:

Se handbok för hur man tar fram felkod.

Maila till support@citcop.se

Brev och returadress: Citcop AB Kromgatan 3, 271 39 YSTAD

Om ni inte har order eller fakturanummer så behöver vi också uppgifter nedan.

Fabrikat:
Serienummer Innedel:
Serienummer Utedel:

Namn
Adress
Telefon och E-post, samt installationsadress om produkten är installerad på annan adress

Uppgifter om produkten:
Fabrikat
Model
Inst. datum