Bidrag för energileffektivisering

November 26, 2023
Logga Boverket
Publicerad  Uppdaterad  

Nu höjer regeringen rotavdraget med 25 000 kronor för att stärka bygg- och bostadssektorn.

I samband med ökningen kommer det införas separata tak för rot- respektive rutavdrag. Det betyder att från och med den 1 juli 2024 kan avdrag göras på upp till 75 000 kronor för rot och 75 000 kronor för rut, sammanlagt 150 000 kronor totalt för avdragen.

Bidrag för energieffektivisering i småhus" är ett statligt stöd avsett att uppmuntra energieffektivisering i privatägda småhus. Detta bidrag kan användas av husägare för att täcka en del av kostnaden för energibesparande åtgärder, som installation av värmepumpar.

1. Förutsättningar för Bidraget:

  • Ägande och Boende: Du måste äga (helt eller delvis) och stadigvarande bo i småhuset. Småhuset definieras som en- och tvåbostadshus, inklusive par-, rad-, och kedjehus.
  • Uppvärmning: Småhuset ska vara uppvärmt med el eller gas. Värmen kan komma från direktverkande el, vattenburet system uppvärmt med el eller gas, och även från äldre luft-luftvärmepumpar eller förnybar energi som sol eller vind.
  • Utförare: Den som utför installationen ska vara godkänd för F-skatt.
  • Tidsram: Material ska ha beställts efter den 8 november 2022.
  • Utrymmen: Åtgärder får inte genomföras i tidigare ovärmda utrymmen eller tillbyggnader.<br>
 1. Vilka Åtgärder Omfattas? Bidraget kan sökas för åtgärder på värmesystem och klimatskärm. Dessa inkluderar installation av olika värmepumpar, anslutning till fjärrvärmenät, installation av biobränsleanordningar, tilläggsisolering, byte av fönster/dörrar, och vindtätning. Produkter som används ska vara energieffektiva.<br>
 2. Hur Ansöker Man?
  • Ansökningsprocess: Ansök via Boverkets e-tjänst. Länsstyrelsen handlägger ansökningar och beslutar om bidrag.
  • Dokumentation: Bifoga nödvändiga handlingar digitalt via e-tjänsten. Använd e-legitimation för att logga in. För skyddade adresser, beställ ansökningsformulär från länsstyrelsen.
  • Bidragsbelopp: Du kan få upp till 50% av materialkostnaderna, dock högst 30 000 kronor för varje typ av åtgärd (värmesystem och klimatskärm), med ett minimum på 10 000 kronor.
  • Rotavdrag: Eftersom bidraget endast gäller materialkostnader, kan du även få rotavdrag.

Genom detta bidrag kan du som småhusägare göra energieffektiva förbättringar och bidra till en mer hållbar miljö.

Mer information finns på Boverkets hemsida: https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/bidrag-for-energieffektivisering-i-smahus/

Till våra produkter för Solenergi! 

Publicerad  Uppdaterad