Vanliga frågor Luftvärmepumpar

October 05, 2023
Vanliga frågor Luftvärmepumpar
Publicerad  Uppdaterad  
I vilken typ av hus/lokaler kan en luftvärmepump användas?     
Luftvärmepumpar kan användas för uppvärmning av de flesta lokaler. Idealfallet är en välisolerad och öppen lokal med en takhöjd på maximalt fem meter. Faktorer som försämrar effektiviteten och spridningen av värmen är slutna planlösningar, dåligt isolering i väggar, tak, golv eller annan del av klimatskalet eller hög takhöjd (varm luft stiger). Det finns dock effektivitetsfrämjande åtgärder att ta till i dessa fall. Dåligt isolerade hus kan tilläggsisoleras. Fläktar kan ”flytta” varm luft till svåråtkomliga utrymmen eller ”trycka ner” den varma luften i lokaler där det är högt i tak. Kontakta oss, så hjälper vi till med rådgivning om du känner dig osäker på om en luftvärmepump är en lämplig värmekälla i din lokal.
I hur stora lokaler kan jag använda värmepumpen?       I våra produktbeskrivningar finns oftast angivet hur stor lokal varje modell kan värma. Siffran är baserad på ett normalfall och takhöjd 240cm samt öppen planlösning. Har man en större lokal än siffran visar kan det avhjälpas genom att använda två eller flera modeller i kombination med varandra. Ofta kan man få en bättre besparing genom att flera värmepumpar ”hjälper” varandra att sprida luften bättre.  
Högsta och lägsta temperatur inomhus   Med ett luft-luft system går det att ställa in en inomhustemperatur av 16°C. Skälet till denna gräns är rent tekniskt då värmepumpen får problem med den automatiska avfrostningen vid lägre inomhustemperatur. Undantaget är de modeller som är utrustade med ett särskilt driftsprogram för underhållsvärme 8/10°C. Den övre gränsen är 30°C.  
Högsta och lägsta temperatur utomhus   De modeller vi säljer idag är specade för drift ner till från -15°C till -35°C. Denna information finns alltid i produktbeskrivningen för varje modell. Högsta möjliga utomhustemperatur brukar vara +35°C, se användarmanualen som finns i anslutning till varje modellbeskrivning.  
   
Vad händer med värmepumpen efter ett strömavbrott?   Samtliga modeller som vi säljer i dag återstartar automatiskt med samma inställningar som innan strömavbrottet. Du kan själv prova vad som händer med din värmepump genom att manuellt skruva ur säkringen i proppskåpet och sedan sätta i den igen.  
Hur räknas effektuppgifterna på värmepumpar ut?   Kapacitet på värmepumpar med Inverter-teknik kan ibland se underliga ut när man studerar tabeller. Orsaken är att vissa uppgifter informerar om apparatens kapacitetsområde (de med ett lägsta och ett högsta värde). Det lägsta värdet härrör till apparatens lägsta möjliga kapacitet som uppstår när apparaten arbetar på lägsta möjliga varvtal. Det högsta värdet visar apparatens kapacitet. Vissa mätningar görs enligt gemensamma regler (Eurovent) vid fast varvtal, oftast kring 70% av max kapacitet. Man använder sig då av ett fast varvtal som också används vid vissa mätningar vid service mm. Orsaken till att man testar med fast varvtal är att exempelvis SCOP-värdet varierar vid olika effekter/varvtal. I princip ökar SCOP-värdet vid lägre kapacitet pga. att vid lägre kapacitetsutnyttjande är värmepumparna överdimensionerade. Strömförbrukning som anges med ett siffervärde är också uppmätt vid det fasta varvtalet, så de tillfällen då apparaten går på maximalt varvtal måste man beräkna cirka 30% ytterligare förbrukning.  
Vad är egentligen en inomhusdel?   I innedelen finns en turbinfläkt som cirkulerar inomhusluften. Den kan antingen värma, kyla, avfukta eller bara cirkulera luften beroende på hur du ställt in fjärrkontrollen. När värmepumpen är inställd på värmedrift suger inomhusdelen in ”returluft” med lägre temperatur genom ett spjäll på ovansidan. Luften passerar sedan kondensor som värmts/kylts via kopparrör som innehåller köldmedia innan den fläktas ut i huset.  
Vad är egentligen en utomhusdel?   Det är utedelen som tar tillvara energin från utomhusluften med hjälp av en kompressor som värmer (eller kyler) ett köldmedium (hetgas) som sedan förs in till inomhusdelen via kopparrör.  
Hur stor blir min energibesparing?   Var man än bor i Sverige så sparar man både energi och pengar – hur mycket beror bland annat på temperaturen. Eftersom värmepumpssystem utvinner energin i utomhusluften blir utomhustemperaturen en avgörande faktor för hur stor energibesparingen blir. Förutom utomhustemperatur och geografiskt läge är även fönster, isolering, planlösning och befintlig värmekälla viktigt att ta med i beräkningen. Oavsett hur man beräknar blir slutsatsen densamma, besparing året runt!  
Finns köldmedia förfyllt i värmepumpen?  

Alla värmepumpar levereras förfyllda med köldmedia. I de flesta fall räcker köldmediet upp till 7,5 meter långa rör. I de fall längre rör används kan extra köldmedia efterfyllas av installatören.

Till våra värmepumpar!

Publicerad  Uppdaterad