Skötsel Och Underhåll

October 05, 2023
Skötsel Och Underhåll
Publicerad  Uppdaterad  

Filter
Innedelens filter måste med jämna mellanrum rengöras. Hur ofta beror på vilken miljö innedelen är installerad i. I början rekommenderas två veckors drift mellan rengöringarna. Är det lite smuts i filtren kan rengöringsintervallet ökas. Se din användarmanual för närmare instruktioner.

Rengöring av inomhusdelen
Kontakta din installatör för en service. Det rekommenderas att grundlig service görs med 2-3 års mellanrum. Innedelens plastkåpa kan skruvas loss och lamellerna i värmeväxlaren göras rena genom att försiktigt använda diskmedel tillsammans med en diskborste. OBS! Lamellerna böjs väldigt lätt och måste borstas i längdriktning. Värmeväxlaren kan försiktigt med hjälp av en blomspruta sprayas med vatten. Alternativt körs värmepumpen i kyldrift eller avfuktning. Värmeväxlaren blir då fuktig och eventuell smuts rinner ner och ut genom kondensröret.

Rengöring av utomhusdelen
Utedelen bör med jämna mellanrum ses över. Baksidan blir ibland igensatt med löv och annat skräp. Lamellerna rengörs med hjälp av en diskborste. OBS! Lamellerna böjs väldigt lätt så borsta försiktigt. Lamellerna borstas i längriktning. Värmeväxlaren kan också försiktigt spolas med en vattenslang.

Underhållsservice
Efter ett par års drift kan värmepumpen behöva en genomgång eller service. Kontakta då din installatör för prisuppgift. Service ska innehålla följande moment:

  • Temperaturkontroll i värme- resp. kyldrift
  • Kontroll av strömförbrukning i värme- resp. kyldrift
  • Kontroll av arbetstryck i värme- resp. kyldrift
  • Rengöring av innedel (tryckluft och ev. avfettningsmedel)
  • Rengöring av utedel (tryckluft)
  • Ockulärbesiktning av kylrör och kopplingar
  • Läckagesökning och åtgärd vid behov
  • Svar på kundens eventuella frågor
Publicerad  Uppdaterad