Skötsel Och Underhåll

October 05, 2023
Skötsel Och Underhåll
Publicerad  Uppdaterad  

Filter
Innedelens filter måste med jämna mellanrum rengöras. Hur ofta beror på vilken miljö innedelen är installerad i. I början rekommenderas två veckors drift mellan rengöringarna. Se din användarmanual för närmare instruktioner.<div><strong>

Rengöring av inomhus- och utomhusdelen

Rengöring av en smutsig pump kan ge 30% mer effekt!

Rengöringsspray för inne- och utedel hittar du här

 • Räcker till en inne och en utedel
 • Löser fett, smuts, mögel, nikotin och alger effektivt</li>
 • Efterbehandla inomhusdelar med Climaclean 6 skyddande desinficering
 1. Stäng av anläggningen, vänta 5 minuter.
 2. Lyft inomhusdels skyddskåpa och avlägsna grovfilter samt mikrofilter.
 3. Skaka burken väl och spraya ordentligt på kondensorn för att täcka ytan.Vänta 10 minuter.
 4. Spraya med ljummet vatten. Vänta 10 minuter.
 5. Efterbehandla med ClimaClean SIX, för långtidsverkande skydd mot smuts, bakterier och fungicider.

 Underhållsservice

Efter ett par års drift kan värmepumpen behöva en genomgång eller service. Kontakta oss eller din installatör för prisuppgift.

Service bör innehålla följande moment:

 • Temperaturkontroll i värme- resp. kyldrift
 • Kontroll av strömförbrukning i värme- resp. kyldrift
 • Kontroll av arbetstryck i värme- resp. kyldrift
 • Rengöring av innedel (tryckluft och ev. avfettningsmedel)
 • Rengöring av utedel (tryckluft)
 • Ockulärbesiktning av kylrör och kopplingar
 • Läckagesökning och åtgärd vid behov
 • Svar på kundens eventuella frågor
Publicerad  Uppdaterad