Avancerad Teknik

October 05, 2023
Avancerad Teknik
Publicerad  Uppdaterad  

Inverter-teknik ger en jämnare och en mer exakt drift
Värmepumpssystemen som säljs genom citcop.se är alla av typen ”Inverter”. Till skillnad från modeller utan Inverter-teknik blir driften jämnare och mer exakt. Energikonsumtionen blir mindre och slitaget på värmepumpen reduceras eftersom antalet start och stopp blir färre.

Med Inverter-teknik är det möjligt att uppnå inställd temperatur på ungefär en fjärdedel av tiden jämfört med värmepumpar som inte har denna teknik. Så fort temperaturen förändras ger värmepumpen den exakta effekt som behövs för att snabbt ge kyla eller värme. Detta innebär att värmepumpen förbrukar mindre elektricitet jämfört med andra system, även vid snabba förändringar av driftsläge eller temperatur.  

En värmepump med Inverter-teknik arbetar sig snabbt upp till inställd temperatur. När den väl uppnått önskat gradantal justerar den automatiskt effekten så att temperaturen hålls konstant. Det blir inte några stora temperaturförändringar och elkonsumtionen hålls nere. Det stora intervallet i uteffekt möjliggör alltid en behaglig temperatur.

Till våra värmepumpar! 

 
Publicerad  Uppdaterad