Grönt Bidrag

November 27, 2023
Grönt Bidrag
Publicerad  Uppdaterad  

Nu höjer regeringen rotavdraget med 25 000 kronor för att stärka bygg- och bostadssektorn.

I samband med ökningen kommer det införas separata tak för rot- respektive rutavdrag. Det betyder att från och med den 1 juli 2024 kan avdrag göras på upp till 75 000 kronor för rot och 75 000 kronor för rut, sammanlagt 150 000 kronor totalt för avdragen.

Privatpersoner som investerar i system för lagring av egenproducerad el har möjlighet att ansöka om en skattereduktion på 50% av kostnaden för arbete och material, med ett takbelopp på 50 000 kr. Skattereduktion är tillgänglig för installationer som är utförda och betalade tidigast 1 januari 2021.

Skattereduktionen har ersatt det statliga investeringsstödet under förordning (2016:899) för lagring av egenproducerad el (”energilagerstödet”). Sökande som sedan tidigare har fått sin ansökan inom energilagerstödet beviljad ska skicka in en begäran om utbetalning inom sex månader från det att projektet senast ska vara slutfört enligt länsstyrelsens beslut. Om ansökan skickades in i pappersformat ska blanketten som bifogades med länsstyrelsens beslut användas för att begära utbetalning. Om ansökan skickades in via Boverkets e-tjänst är det i e-tjänsten utbetalningen ska begäras.
citcop.se/batterilösningar

 

Skattereduktion för Grön teknik

Skattereduktion om 20 % för installation av nätanslutet solcellssystem.
Skattereduktion om 50 % för installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
Skattereduktion om 50 % för installation av laddningspunkt till elfordon.
Skattereduktion ges på kostnaden för arbete och material, med ett takbelopp på 50 000 kr.
Läs mer om avdraget hos Skatteverket

Till våra produkter för solenergi!

Publicerad  Uppdaterad