Installation Luft Vatten

Enkelt professionellt och säkert! När du beställer en produkt med installation på www.citcop.se

Den Citcop certifierade Installatören kontaktar dig för att komma överens om datum för installation.

Vi säljer inte endast installation utan bara i samband med att du köper en värmepump.

Du beställer din installation genom att bocka i önskat val som du ser efter det att du klickat på den produkt du är intresserad av att köpa.

ATT TÄNKA PÅ OM DU VILL ORDNA MED INSTALLATIONEN SJÄLV:
Som säljare av värmepumpar är vi skyldiga att försäkra oss om att värmepumpen kommer att installeras av en behörig installatör. Vid eventuell inspektion av en tillsynsmyndighet måste vi redogöra för hur vi har försäkrat oss om detta. Detta intyg är den redogörelse som vid anmodan kommer att redovisas till tillsynsmyndighet vid en eventuell inspektion. I Sverige är det normalt kommunen eller Kemikalieinspektionen som utför sådan inspektion.

Visar alla 2 resultat