Värmepumpskolan

Så fungerar en värmepump

Vi är omgivna av energi i oändliga mängder. Den finns i luften, marken, grundvattnet och i solen. Ett värmepumpssystem använder energi från utomhusluften. Beroende på vilken typ av värmepumpssystem man väljer kan man värma eller kyla inomhusluften, värma tappvarmvatten eller försörja ett komplett vattenburet värmesystem. Tekniken genererar en låg energikonsumtion och ger en ökad komfort jämfört med traditionella system, något som betyder lägre totalkostnader.

Principen med ett värmepumpssystem är att förflytta energi från en plats till en annan via en miljövänlig gas. Värmepumpen utvinner energi från utomhusluften och hettar upp eller kyler ner gasen i utomhusdelen med hjälp av en energieffektiv kompressor. När gasen har nått önskad temperatur transporteras energin in i bostaden via kylrör till ett element (värmeväxlare) som sitter i inomhusdelen. Från elementet sprids sedan värmen eller kylan med en fläkt eller via ett vattenburet system.

Komplement ner till lägre än -20°C

Ett luft-luft värmepumpssystem är ett komplement för att energisnålt och kostnadseffektivt kunna värma bostaden, även vid utomhustemperaturer lägre än -20ºC. Det är därför viktigt att inte stänga av befintliga element. Det räcker att sänka termostaterna till cirka 4-5°C under inställt värde på värmepumpen. Skulle systemet inte klara av uppvärmningen i hela huset hjälper de vanliga elementen till med stödvärme. Värmer man ett vattenburet värmesystem med ett luft/vattensystem hjälper elpatroner i ackumulatortanken till med tillskottsenergi för att bibehålla temperaturen på både vatten och tappvarmvatten vid extrem kyla.

Att välja värmepump är ett stort beslut. Frågorna är förmodligen många. I värmepumpsskolans meny  hittar du de flesta svaren, på ett och samma ställe. Här guidar vi dig, smidigt och enkelt, genom alla frågetecken. Från teknik och modellval till hur det fungerat att handla över nätet. Vi har mer än 20 års erfarenhet från värmepumpsbranschen, det är din bästa garanti för en seriös leverantör.