Varför värmepump


Genererar lägre energikostnader

Genom att byta eller komplettera det befintliga värmesystemet med ett värmepumpssystem kan man få lägre värmekostnader med upp till 70%. Hög energibesparing med kort återbetalningstid.

Bra för framtiden och miljön Klassade som förnyelsebar energikälla av EU. Ger hög prestanda och energibesparing året om. Bidrar till att minimera energiförbrukningen i hemmet och att reducera den globala uppvärmningen.

Ett system – flera applikationer Med ett luft/luftsystem får man energisnål värmeproduktion, svalkande komfortkyla, effektiv luftrening och smart avfuktning från en och samma enhet.

Höjer värdet på fastigheten Att investera i ett modernt och klimatsmart uppvärmningssystem bidrar till lägre energikostnader och ett ökat värde på fastigheten.

Skön komfortkyla Ett luft/luftsystem roducerar svaplkande och uppfriskande komfortkyla under varma och fuktiga sommardagar. Från cirka 40 öre/timmen.

Effektiv luftrening Filtrerar och renar inomhusluften från virus, bakterier, kvalster, damm och dålig lukt som kan ge upphov till allergier.

Avfuktar inomhusluften Cirkulerar och sänker luftfuktigheten inomhus. Förebygger uppkomst av mögel- och fuktskador som är ohälsosamma för människor och fastighet.