Support

Vid fel på en värmepump luft/luft under garantitiden skall detta reklameras till support@citcop.se Reklamationsförfarande (värmepumpar luft/luft)

Detta bör du se över innan en reklamation registreras

Med hjälp av drift- och skötselinstruktionen som följer med din produkt kan många problem avhjälpas. Titta alltid i den innan du går vidare med en reklamation. Gå alltid igenom inställningen på din fjärrkontroll med hjälp av den manual du fått med din leverans. Kontrollera att säkringen fungerar. Du kan också få hjälp under menyvalet ”problemlösning” i menyn till höger. Notera att fel som beror på handhavande eller omständigheter utanför värmpepumpens delar, blixnedslag, problem med elnät, mekanisk åverkan etc. omfattas ej.