Solceller

Så här fungerar solceller

Solceller hänger ihop i större solpaneler som monteras uppe på fastighetens tak eller på fasaden. När solens strålar träffar solcellerna uppstår elektrisk spänning mellan framsidan och baksidan av cellen. Genom att koppla en ledning mellan fram och baksida på cellen bildas ström i form av likström. För att elen ska kunna användas i fastigheten används en så kallad växelriktare som omvandlar likström till växelström. Solceller ger mest energi på sommarhalvåret men de slutar inte producera el bara för att det är molnigt eller för att det ligger snö på taket. Det behöver alltså inte vara soligt, bara ljust. En klar sommardag produceras det som mest el. Mellan mars och oktober är produktionen som högst. Solceller omvandlar cirka 10-15 % av den inkommande solenergin till elektricitet.

Solpaneler kräver nästan inget underhåll

Solpaneler kräver nästan inget underhåll eftersom det inte finns några rörliga komponenter som kan krångla. Panelerna behöver inte rengöras eftersom deras verkningsgrad endast i liten utsträckning påverkas av smuts.

Solpaneler lagrar inte elen

Så länge det är ljust får du energi från solcellerna. När det blir mörkt slutar energiproduktionen. Solpaneler har ingen möjlighet att spara den el du inte använder, men du kan komplettera dina paneler med batterier för att ha energi även när solen gått ner. Du kan också sälja din överskottsel. Genom att mata in överskottselen på elnätet kan du sälja den till ett elbolag, som i sin tur säljer elen vidare till andra elhandelskunder. Kontrollera med ditt elbolag vad som gäller för dig.

Solceller ökar värdet på huset Mäklare har redan sett tendenserna, men nu är det svart på vitt: Att sätta solceller på taket ökar värdet på ditt hus. Det visar en ny undersökning från Sveriges lantbruksuniversitet. 

Kortfattat om växelriktare

Att välja rätt växelriktare till din solcellsanläggning är mycket viktigt. Växelriktaren gör om den likström som dina solceller producerar till växelström som driver elektroniken i våra hem. Dess andra uppgift är att se till så att dina solceller belastas rätt och ger så hög effekt som möjligt oavsett hur mycket solen skiner. En växelriktare kostar en hel del pengar men det brukar löna sig att välja en av hög kvalitet om du vill undvika höga underhållskostnader. Växelriktaren är en av de största komponenterna i ett solcellspaket tillsammans med solpanelerna.

Spara pengar genom att underdimensionera växelriktaren

Räkna med att en trefasansluten växelriktare kan komma att kosta mellan 15- och 30 000 kronor beroende på bland annat hur mång kW din anläggning levererar. Grundregeln är att underdimensionera växelriktaren med ca 15 % i relation till den toppeffekt ditt system har. Om systemet ger 5 kW är det alltså rimligt med en växelriktare på 4-4,5 kW. Att man gör så beror på att de flesta anläggningar sällan når upp till sin angivna maxeffekt, det sker för det mesta förluster.

Du får betala mer för en större växelriktare men det finns ingen poäng med att ha en växelriktare som kan hantera mer ström än vad du får ut av anläggningen. Om din anläggning skulle producera mer så händer inget annat än att du inte får ut mer än vad din växelriktare klarar att leverera. Du skadar alltså inte systemet genom att välja en mindre växelriktare.

Satsa på extra kapacitet om du tänker uppgradera

Planerar du att uppgradera din solcellsanläggning? Det kan du göra så länge du har plats för fler paneler. I det läget finns det en anledning att tänka tvärtom och alltså välja att överdimensionera växelriktaren istället för att underdimensionera den. Annars måste du byta ut växelriktaren för att kunna få mer effekt ur anläggningen. Om du går på denna linje och har en överdimensionerad växelriktare lämnar du någon av växelriktarens MPPT:er (Maximum Power Point Tracking) oanvänd fram till uppgraderingen. Det finns dock nackdelar med att bygga ut sin solcellsanläggning i etapper. Du kan till exempel bara söka solcellsstöd en gång per anläggning och du får högre installationskostnader. Det är vanligtvis mer effektivt att ta i lite redan från början.

Växelriktare håller inte lika länge som panelerna

Du ska alltid satsa på kvalitet när det gäller växelriktare. Inte bara för att de kan sägas vara själva hjärtat i din anläggning utan också för att de har en kortare livslängd än dina solpaneler. En dyrare växelriktare som håller några år längre än en enklare modell blir mycket billigare att äga. Vi rekommenderar att du väljer en växelriktare från ett väl beprövat märke. Man brukar säga att en växelriktare håller i 10-20 år. Det är alltså ett stort spann det handlar om och det är också viktigt att välja en växelriktare med så lång garantitid som möjligt. Se gärna till att förlänga garantin om du har möjlighet.

Hög verkningsgrad är inte allt

Växelriktare har olika verkningsgrad och ju högre den är desto bättre är det naturligtvis. Verkningsgraden visar hur stor del av den el som dina solpaneler producerar som du faktiskt kan använda. I regel är verkningsgraden för en växelriktare över 95 % och en skillnad på någon eller några procentenheter är inte så avgörande. Det är viktigt att välja en växelriktare från en producent som är känd för att leverera hög kvalitet.

Du ska alltid välja en växelriktare som är CE-märkt. Det är en EU-standard som säkerställer att produkten lever upp till grundläggande krav gällande bland annat säkerhet. En annan viktig komponent är optimeraren, det är ett val som påverkas av vad du har för växelriktare.

Så fungerar en solcellsanläggning med optimerare

En lösning för att göra en solcellsanläggning mindre skuggkänslig är att använda optimerare. En optimerare är en elektronisk komponent som fästs på en solpanel för att få ut max elproduktion från panelen och göra den mindre beroende av övriga paneler i samma sträng.

 I en solcellsanläggning utan optimerare är det växelriktarens uppgift att styra så att elproduktionen är så hög som möjligt genom att justera ström och spänning. Detta görs med så kallade MPPT:er (Maximum Power Point Tracker). I en växelriktare för en vanlig villainstallation sitter det oftast två MPPT:er, en för varje sträng. Om man till exempel har en anläggning som är uppdelad på ett öst- och ett västtak, där respektive tak producerar optimalt vid olika tillfällen på dagen, placeras de i regel på varsin MPPT så att inte produktionen i respektive sträng blir beroende av varandra. Olika typer av optimerare fungerar på lite olika sätt men gemensamt är att de kan styra ström och spänning på panelnivå. (Det sitter alltså en MPPT, eller något som liknar en MPPT på varje panel, istället för en per sträng.) Precis som i en vanlig solcellsanläggning finns dock en växelriktare som sköter omvandlingen från likström till växelström.

  • I vissa fall är optimerare väl lämpade, t.ex. om man har ett tak där solpaneler sitter i flera (än två) olika lutningar och väderstreck, alternativt om vissa av panelerna är utsatta för skugga relativt ofta.
  • I övriga fall är det en smaksak. Värdesätter du att kunna övervaka produktionen i varje panel och vill få ut någon eller några procent extra elproduktion under anläggningens livslängd? Då kan optimerare vara lösningen. Vill du å andra sidan ha ett mindre komplext system till en så låg investeringskostnad som möjligt? Ja, då är nog en vanlig strängväxelriktare alternativet för dig.

Välj rätt huvudsäkring

Huvudsäkringen sitter som regel i mätarskåpet eller i direkt anslutning till mätaren och den har två uppgifter:

1. Den ska skydda din elanläggning genom att ”proppen går” om något blir fel i den.

2. Den begränsar hur mycket ström du kan använda samtidigt. Du kan påverka avgiften för ditt elnätsabonnemang genom att se till att du har rätt huvudsäkringsstorlek. Har du större säkring än du behöver kan du sänka den och därmed din kostnad. Ju större säkring (högre ampere) desto mer el kan du förbruka. Om du förbrukar upp till 20 000 kWh om året brukar 16 ampere räcka. Använder du mycket energi säsongvis eller under korta perioder kan du behöva en större säkring.

Vilken effekt stoppar säkringen för?

Säkringsstorlek                          1-FAS                 3-FAS

16 ampere                                  ca 3,5kWh        ca 11,0kWh     

20 ampere                                  ca 4,5kWh        ca 14,5kWh

25 ampere                                  ca 5,5kWh        ca 17,5kWh

35 ampere                                  ca 8,0kWh        ca 24,5kWh

50 ampere                                  ca 11,5kWh      ca 35,0kWh

63 ampere                                   ca 14,5kWh      ca 44,0kWh

Ovanstående är enbart en beräkning på vad säkringarna klarar i belastning. Verkligheten hos er anläggning kan vara ett helt annat beroende på vad för slags elapparater som ni har inkopplade och hur bra belastningen är fördelade mellan varje huvudsäkring, (fasledning).

Så byter du huvudsäkring

Kontakta en elinstallatör för råd om rätt säkrings storlek och för att få ändringen utförd. Du behöver inte kontakta din lokala elleverantör, det gör elinstallatören. Men försök gärna se till att denne skickar in en anmälan i god tid. När de nya huvudsäkringarna är på plats justeras nätavgiften.

Om säkringen höjs inom intervallet 16-25 A tillkommer ingen engångsavgift. Vid höjning till 35 A och större görs offert utifrån individuell kostnadsberäkning. Samt att du får en helt ny taxa Effekt 35-63 A. En elinstallatör kan även hjälpa dig att se över din elanläggning ifall du är osäker på om du har rätt säkrings storlek