A2A Luft/Luft

Luft/luft värmepumpar – ett bra komplement till andra värmelösningar  

En luft/luftvärmepump är en bra investering som komplement till andra värmekällor i huset. En öppen planlösning ger bäst förutsättningar för att sprida värmen. Ska värmepumpen placeras i ett fritidshus, garage, förråd eller något liknande bör du välja en modell som kan ställas in på underhållsvärme. 

Luft/Luftvärmepumpen är mest lönsam i hus som värms med elvärme och har hög förbrukning. I optimala fall kan värmepumpen fungera som huvudsaklig värmekälla. 

Byta ut befintlig värmepump 

Om den nya värmepumpen ska sitta på samma plats och är fungerande så ingår nedmontering i installationskostnaden.  

 I det fall den pump som ska bytas inte fungerar tillkommer en kostnad. Det beror på att vi då måste tömma pumpen på köldmedel till ett tömningsaggregat som sedan måste lämnas in för destruktion. Med en fungerande pump kan man lösa tillbaka köldmediet i pumpen och då behöver den inte tömmas. 

 Du får själv ombesörja att den gamla pumpen lämnas till återvinning. Kontakta oss om detta är ett problem så försöker vi lösa det, ibland mot en kostnad då det i de flesta kommuner kostar för ett företag att lämna till återvinning, för privatpersoner är det kostnadsfritt.  

https://citcop.se/utbyte-av-luft-luft-varmepump/