Dränering

Alla värmepumpar producerar spillvatten, det gäller samtliga märken och modeller. Under en dag kan det bli ganska ansenliga mängder, med upp till 10 – 15 liter vatten som rinner ner på marken under utedelen. Stora mängder vatten i kan orsaka fuktskador och frostsprängningar i grunden. Vid låga temperaturer fryser vattnet till is och kan orsaka isbildningar på och under pumpen. Om oturen är framme kan det skada värmepumpen och skapa isgator på tomten.