A2W Luft/Vätska-Vatten

En värmepump är betydligt renare, säkrare, billigare och miljövänligare än alternativen som nyttjar gas, olja och andra elektriska system.

En luft-vattenvärmepump/bergvärmepump/jordvärmepump  ger besparingar på upp till 80 % av uppvärmningskostnaderna jämfört med direktverkande elvärme.

Behagligt inneklimat även vid extrema utomhustemperaturer, värme på vintern och möjlighet till kyla på sommaren.