A/C Luftrening

Ozon är en specialform av syre s k aktivt syre och produceras i maskinen genom elektrisk urladdning. Ozonet verkar genom att oxidera organiska ämnen, bakterier, mikroorganismer och virus. Nikotin, rök, mögellukt samt andra luktämnen elimineras. Slutprodukterna av oxidationen blir i de flesta fall enbart koldioxid och vatten, miljövänligt.

Luftfuktighet kan utgöra ett problem, både om den är för hög eller för låg. Med luftfuktare och luftavfuktare samt AC kan du skapa ett sunt och behagligt inomhusklimat.