Standardinstallation Laddbox med Grönt Avdrag
  Standardinstallation Laddbox med Grönt Avdrag
Standardinstallation Laddbox med Grönt Avdrag
Standardinstallation Laddbox med Grönt Avdrag
  Standardinstallation Laddbox med Grönt Avdrag
Standardinstallation Laddbox med Grönt Avdrag

Produktinformation

Beskrivning

OBS! priset gäller efter skatteavdrag för investering i laddningspunkt för elfordon s.k. Grönt avdrag. Privatpersoner

Skattereduktion för Grön teknik

 • Skattereduktion om 20 % för installation av nätanslutet solcellssystem.
 • Skattereduktion om 50 % för installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
 • Skattereduktion om 50 % för installation av laddningspunkt till elfordon.

Skattereduktion ges på kostnaden för arbete och material, med ett takbelopp på 50 000 kr. Läs mer om avdraget hos Skatteverket.

**För det fall Skatteverket efter begäran inte medger – helt eller delvis – utbetalning äger entreprenören rätt att omgående fakturera beställaren återstående del av arbetskostnaden. Beställaren är betalningsskyldig för detta belopp och betalning ska erläggas till entreprenören inom 10 dagar från fakturering av detsamma.

Teknisk specifikation
*Följande ingår i standardinstallation:
 •  Upp till 10 meters kabeldragning från fasadskåp och där fasadskåp har plats och kapacitet för att montera

 • en jordfelsbrytare och en säkring. (i annat fall tillkommer kostnad för en ny kapsling/undercentral)
 • - Två (2) håltagningar genom vägg av trä, betong eller tegel, genomföringar tätas med vit siliconfog.
 • - Kabel 5*2,5 Plus Styrning (fasbalansering) upp till 10 meter.
 • - Separat jordfelsbrytare samt säkring 3-Pol 16A.
 • - Kabelskydd för snygg installation upp till 10 meter.
 • - Slutligt test och genomgång av laddboxens funktion utifrån förutsättningar och bilmodell.
 • Markarbete ingår inte, gå igenom med oss vid bokning och begär pris innan installation.
 • Markarbete – dvs ingen kabeldragning i mark (med undantag för befintligt rör) Om kabeldragning i mark krävs är kunden ansvarig för material och nedgrävning av tomrör.
 • *Förutsättningar:
 • - Ni äger fastigheten/bostaden där laddboxen ska installeras.
 • - Ni har rätt till och kan utnyttja Grönt Avdrag.
 • - Fastigheten är ansluten till elnätet, 3-fas med
 • minst 20 A huvudsäkring, vid behov säkrar vi upp
 • mot en kostnad.
 • - Att laddboxen kan monteras på befintlig vägg.
Beskrivning
*Följande ingår i standardinstallation:
 •  Upp till 10 meters kabeldragning från fasadskåp och där fasadskåp har plats och kapacitet för att montera

 • en jordfelsbrytare och en säkring. (i annat fall tillkommer kostnad för en ny kapsling/undercentral)
 • - Två (2) håltagningar genom vägg av trä, betong eller tegel, genomföringar tätas med vit siliconfog.
 • - Kabel 5*2,5 Plus Styrning (fasbalansering) upp till 10 meter.
 • - Separat jordfelsbrytare samt säkring 3-Pol 16A.
 • - Kabelskydd för snygg installation upp till 10 meter.
 • - Slutligt test och genomgång av laddboxens funktion utifrån förutsättningar och bilmodell.
 • Markarbete ingår inte, gå igenom med oss vid bokning och begär pris innan installation.
 • Markarbete – dvs ingen kabeldragning i mark (med undantag för befintligt rör) Om kabeldragning i mark krävs är kunden ansvarig för material och nedgrävning av tomrör.
 • *Förutsättningar:
 • - Ni äger fastigheten/bostaden där laddboxen ska installeras.
 • - Ni har rätt till och kan utnyttja Grönt Avdrag.
 • - Fastigheten är ansluten till elnätet, 3-fas med
 • minst 20 A huvudsäkring, vid behov säkrar vi upp
 • mot en kostnad.
 • - Att laddboxen kan monteras på befintlig vägg.

SKU: GAROGRÖN

Standardinstallation Laddbox med Grönt Avdrag

Ordinarie pris
5 375 kr
Försäljningspris
5 375 kr
Ordinarie pris
Inklusive moms. Frakten räknas ut i kassan.

Hos oss kan du alltid lägga till installation till din produkt. Vi jobbar med licencierade installatörer över hela landet.

Läs mer

Övriga produkter som kan passa dig