Mitsubishi

Mitsubishi Heavy Industries Group har konsekvent banat väg för innovativa tillverkningstekniker för att göra en bestående skillnad i samhället. vi tjänar. 

Att från straten med skeppsbyggnad erbjuder Mitusibishi Heavy Industries nu lösningar till ett brett spektrum av industrier och privata bostäder. Allt från järnvägar och andra transportsystem till energisektor och rymdutveckling. Mitsubishi Heavy Industries har i 130 år strävat efter att främja människors liv runt om i världen.

Till Mitsubishi värmepumpar