Laddinfrastruktur

Laddbox hemma — vad behöver jag tänka på? Information hämtad från elsäkerhetsverket.

Laddning av elbilar innebär en ökad belastning på din elanläggning. Du måste säkerställa att just din anläggning klarar av förändringen.  Om du behöver högre huvudsäkring måste du kontakta ditt elnätsföretag så att den matande ledningen klarar detta.

Utmaningen är inte bara en ökad belastning, utan även en ökad belastning över lång tid. En laddbox eller laddstation ska alltid installeras av ett elinstallationsföretag. I vår e-tjänst Kolla elföretaget kan du kontrollera att företaget som du tänkt anlita finns i vårt register.

Måste man ha en särskild laddstation?

För privatbruk och laddning med upp till 16 ampere finns idag inga krav på att man måste ha en laddstation. En dedikerad laddstation eller laddbox till din elbil ger dock en högre säkerhet.

Vilka vanliga fel uppstår vid laddning hemma?

Det finns ännu ingen tydlig bild av vilka fel som är vanligast. Vi kan ana att den förändrade användningen är den största utmaningen. I Sverige har vi en stor mängd stolpar och uttag för motorvärmare. Det är viktigt att vara vaksam på överbelastning om man använder sådana befintliga anläggningar för att ladda bilen. Dessutom är det vanligt att man använder förlängningssladdar om eluttaget sitter långt ifrån parkeringen. Om förlängningssladden inte är dimensionerad för den konstanta strömmen utgör den en fara.

Vad bör elinstallatören tänka på?

Elinstallatören bör tänka på att det handlar om höga laster under långa tider. Det är noga med att dimensionera därefter. Elinstallatören måste poängtera för sina kunder hur viktigt det är att säkerställa att elanläggningen bakom laddstationen eller laddboxen klarar den ökade belastningen.

Skattereduktion för grön teknik ges för:

  1. Installation av nätanslutet solcellssystem.
    Skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material.
  2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
    Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.
  3. Installation av laddningspunkt till elfordon.
    Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Installationen får enbart avse den aktuella bostaden och måste ske i ditt eller din förälders hushåll, och ska avse…
– ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av dig som begär skattereduktion
– en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av dig som begär skattereduktion
– en byggnad under uppförande som ägs av dig som begär skattereduktion och som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.

Om du själv köper in material från någon annan än det företag som utför installationen av grön teknik kan skattereduktion enbart medges för installationsarbetet. Du kan alltså inte få skattereduktion för materialkostnaden i detta fall.

Använd gärna tjänsten Räkna ut din skatt för att göra en preliminär beräkning av hur mycket skattereduktion du kan få. Det är särskilt viktigt om du använder både rot- och rutavdrag och skattereduktion för grön teknik ett år.