Klimatförändringar

I pressen talas det mycket om klimatförändringar. Jordens medeltemperatur stiger och det kan få stora konsekvenser. Men vad innebär det rent konkret? Kommer det att bli torka? Kommer inlandsisarna att smälta? Blir det översvämningar? Frågorna är många och svaren är inte helt klara. Det scenario som utmålas är för det mesta dystert, men ny forskning från vårt grannland skänker vissa ljusglimtar. 

2009 års internationella Klimatmöte i Köpenhamn antog beslutet att försöka begränsa den globala temperaturökningen till högst 2 grader. Beslutet var en kompromiss, och ingen vet egentligen hur mycket temperaturhöjning jorden tål. En ökad temperatur kan slå mycket olika i olika geografiska områden. En del ställen kan komma att drabbas hårt, andra mindre. Mycket utsatta är till exempel kustnära områden.

Sveriges långsiktiga klimatmål är att nettoutsläppen ska vara noll senast år 2045. Det innebär att utsläppen inom Sveriges gränser ska vara minst 85 procent lägre år 2045 än 1990 samt att resterande utsläpp kan täckas fullt eller till viss del av kompletterande åtgärder. År 2018 hade utsläppen minskat med 20 procent.

Hur har det sett ut tidigare?

Att jordens klimat förändras är inget nytt. Istider och varma perioder har alltid avlöst varandra. Under långa perioder har både syd- och nordpolen varit isfria. Vi förknippar ofta order ”växthuseffekt” med någonting negativt. Men så är egentligen inte fallet, åtminstone inte när naturen själv får styra. Den så kallade växthuseffekten skapas av olika gaser i atmosfären och förhindrar att den värme som jorden utstrålar försvinner ut i rymden. Det fungerar ungefär på samma sätt som ett växthus där glaset i rutorna håller kvar värmen. Växthuseffekten ger vår planet ett behagligt klimat.

Trots det finns det en stor oro. Under de senaste decennierna har växthuseffekten ökat drastiskt på grund av människans ohämmade utsläpp av växthusgaser. En stor miljöbov är användningen av fossila bränslen som olja, kol och gas.

Att dra sitt stå till stacken

Självklart kan man även som privatperson dra sitt stå till stacken. Genom att köra mindre bil och se över sin elanvändning och uppvärmning finns mycket att vinna. Se t.ex. på E-ons hemsida där du får tips och ideér.