Felsökning

Felkoder
Öppna luckan på fjärrkontrollen (på vissa modeller), ta ett spetsigt föremål (t.ex. en penna) och tryck ner knappen ”CHECK” i fem sekunder samtidigt som du riktar fjärrkontrollen mot innedelen. Det piper till och standardfönstret i displayen försvinner.

Använd sedan knapparna för timerinställning ”pil upp” och ”pil ner” för att bläddra dig igenom hela felkodslistan. För varje kod piper det antingen en eller fyra gånger från innedelen. Där det piper fyra gånger finns ett fel. Notera felkoden. I listan till höger står ett antal felkoder med dess betydelse listade med schema för felsökning. Vissa av dem tillåter fortsatt drift, medan andra koder kräver service- eller reparationsåtgärd av erfarna reparatörer/tekniker med rätt behörighet.

Personer som saknar behörighet skall alltid kontakta en serviceteknikeri första hand. När problemet är åtgärdat skall felkoden raderas. Beskrivning på hur felkoden raderas beskrivs i servicemanualen för just den modellen problemet har uppstått på.

På vissa modeller finns det en lucka, alternativt en skjutlucka på fjärrkontrollen. Under luckan finner ni de knappar som behövs för att ta fram felkoder.

OBS! Information för vidare felsökning är INTE avsedd för allmänheten. Produkter som drivs med el och köldmedia bör servas och repareras endast av erfarna reparatörer/tekniker med rätt behörighet. Varje försök att utföra service eller reparation på produkten eller produkterna som belastas med fel enligt informationen kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall om rätt kunskap saknas. Service och reparationer skall ALLTID utföras av reparatörer/tekniker med rätt behörighet för att garantin skall fortsätta och gälla.

Felkodsbeskrivning och felsökning
Här nedan finner ni felkoder och flödesschema på klimatanläggningar, luftvärmepumpar och luftkonditionering från Panasonic. Klicka på felkodens beskrivning för att ladda ner dokumentationen i PDF-format som beskriver hur felet ska felsökas (kräver att Adobe Reader finns installerad på datorn). Dokumentationen är på engelska och felsökning enligt flödesschema får endast utföras av behörig person.

H00 – 
No memory failure (felsökning finns ej)

H11 –
Indoor/outdoor abnormal communication
H14 –Indoor intake air temp sensor abnormality
H15 –Compressor temp sensor abnormality
H16 –Outdoor current transformer (CT) abnormality
H19 –Indoor fan motor merchanism lock

H23 –
Indoor heat exchanger temp sensor 1 abnormality
H24 –Indoor heat exchanger temp sensor 2 abnormality
H25 –Indoor E-Ion abnormality

H27 –
Outdoor air temp sensor abnormality
H28 –Outdoor heat exchanger temp sensor 1 abnormality
H30 –Outdoor discharge pipe temp sensor abnormality

H33 –Indoor/outdoor misconnection abnormality
H38 – Indoor/outdoor mismatch (felsökning finns ej)

H58 –
Indoor gas sensor abnormality

H97 –
Outdoor fan motor mechanism lock
H98 –Indoor high pressure protection
H99 –Indoor operating unit freeze protection

F11 –4-way valve switching abnormality

F90 –Power factor correction (PFC) circuit protection
F91 –Refrigeration cycle abnormality
F93 –Compressor abnormal revolution
F95 –Outdoor cooling high pressure protection
F96 –Power transistor module overheating protection
F97 –Compressor overheating protection
F98 –Total running current protection
F99 –Outdoor direct current (DC) peak detection