Energiklassning

Klassificering av energieffektivitet
2005 började ett EU-direktiv angående energimärkning av hushållsapparater att gälla. Sedan dess är alla tillverkare skyldiga att märka sina produkter med en effektivitetsnivå som representeras av en bokstav från A till G. En klass B-märkt hushållsapparat förbrukar ungefär 10 % mer än en A-märkt, en C-märkt 20 % mer än en A-märkt osv. Det finns sju energieffektivitetsklassificeringar, från A till G. Högsta effektivitetsnivå är A och G är lägst.

EU skärper kraven

Du har säkert sett etiketten med pilar i olika färger – energimärkningen som sitter på alla vitvaror. Energimärkningen är obligatorisk för bland annat TV-apparater, kylar, frysar och tvättmaskiner. Sedan ett antal år måste även värmepumpar energimärkas för att få säljas. Samma regler gäller för alla EU-länder och är en trygghet för dig som konsument. Skalan går från G till A. Högst energieffektivitet är maskiner markerade med A.

Försäljningsstopp av luftvärmepumpar med låga energiklasser 

På senare år har värmepumparna utvecklats fort. Därför skärper EU reglerna från och med den 1 januari 2013. Från nyår är de inte längre tillåtet att sälja pumpar med energiklasser som är lägre än klass A. Men detta räcker inte, myndigheterna har också valt att utöka skalan med tre nya klasser, A+, A++ och A+++.

Värmepumpar med Inverter-teknik sparar energi
Värmepumpssystem med Inverter-teknik räknas till de bästa på marknaden när det gäller energibesparing. De erbjuder en dramatisk sänkning både av elförbrukning och koldioxidutsläpp och har därmed en låg miljöpåverkan. Dagens värmepumpsmodeller har uppnått den högsta klassificeringen inom energiprestanda, Klass A, vilket placerar dem i den högsta energiklassen. Det innebär att du kan använda dessa modeller varje dag, utan att behöva oroa dig för elräkningen.

Strängare regler för varje år

Sakta med säkert kommer regelverket att ställa större krav på tillverkarna. Energiklassnings-nivåerna för värmepumpar kommer framöver att höjas vartannat år. Här är tidsplanen:

• För att få säljas efter 2013-01-01 måste en pump ha minst energiklass A. 

• För att få säljas efter 2015-01-01 måste en pump ha minst energiklass A+

EU-länderna har beslutat att energimärkningen med skalan A+++ till G ska ändras och ersättas av skalan A till G. Färgerna på pilarna kommer vara de samma. Den nya etiketten införs för ett flertal produkter från år 2021.

Kraven är stränga, och de kontrollerande myndigheterna får utfärda böter om reglerna inte uppfylls. Självklart är det fortfarande tillåtet för dig som konsument att fortsätta använda din gamla värmepump. Men för nyköp gäller de nya kraven.

På Citcop är alla luftvärmepumpar framtidssäkrade

När du handlar på Citcop kan du känna dig trygg.

Hela sortimentet är anpassat och vi säljer bara maskiner med energimärkning A och högre.