Varför Luftluftvärmepump

October 05, 2023
Varför Luftluftvärmepump
Publicerad  Uppdaterad  

Genererar lägre energikostnader
Genom att byta eller komplettera det befintliga värmesystemet med ett värmepumpssystem kan man få lägre värmekostnader med upp till 70%. Hög energibesparing med kort återbetalningstid.

Bra för framtiden och miljön 
Klassade som förnyelsebar energikälla av EU. Ger hög prestanda och energibesparing året om. Bidrar till att minimera energiförbrukningen i hemmet och att reducera den globala uppvärmningen.

Ett system – flera applikationer
Med ett luft/luftsystem får man energisnål värmeproduktion, svalkande komfortkyla, effektiv luftrening och smart avfuktning från en och samma enhet.

Höjer värdet på fastigheten 
Att investera i ett modernt och klimatsmart uppvärmningssystem bidrar till lägre energikostnader och ett ökat värde på fastigheten.

Skön komfortkyla 
Ett luft/luftsystem roducerar svaplkande och uppfriskande komfortkyla under varma och fuktiga sommardagar. Från cirka 40 öre/timmen.

Effektiv luftrening 
Filtrerar och renar inomhusluften från virus, bakterier, kvalster, damm och dålig lukt som kan ge upphov till allergier.

Avfuktar inomhusluften 
Cirkulerar och sänker luftfuktigheten inomhus. Förebygger uppkomst av mögel- och fuktskador som är ohälsosamma för människor och fastighet.   

Luftvärmepumpar hittar du här!    

Publicerad  Uppdaterad