Utbyte Av Luft/Luft Värmepump

October 05, 2023
Utbyte Av Luft/Luft Värmepump
Publicerad  Uppdaterad  

UBYTE av befintlig luftvärmepump.

Om den nya luftvärmepumpen ska sitta på samma plats och är fungerande så ingår nedmontering i installationskostnaden.

I det fall den pump som ska bytas inte fungerar tillkommer en kostnad. Det beror på att vi då måste tömma pumpan på köldmedia till ett tömningsaggregat som sedan måste lämnas in för destruktion. Med en fungerande pump kan man läsa tillbaka köldmediet i pumpen och då behöver den inte tömmas.

Du får själv ombesörja att den gamla pumpen lämnas till återvinning. Kontakta oss om detta är ett problem så försöker vi lösa det, ibland mot en kostnad då det i de flesta kommuner kostar för ett företag att lämna till återvinning, för privatpersoner är det kostnadsfritt.

Till installation av luftvärmepump, vad ingår.

Publicerad  Uppdaterad