Så Här Fungerar En Luftvärmepump – Läs Detta Innan Köp

October 04, 2023
Så Här Fungerar En Luftvärmepump – Läs Detta Innan Köp
Publicerad  Uppdaterad  

Här kan du läsa om hur en luftluftvärmepump fungerar och hitta information som bästa inställning på din luftvärmepump, lägsta temperatur och svar på vanliga frågor.

Vi är omgivna av energi i oändliga mängder. Den finns i luften, marken, grundvattnet och i solen. Ett värmepumpssystem använder energi från utomhusluften. Beroende på vilken typ av värmepumpssystem man väljer kan man värma eller kyla inomhusluften, värma tappvarmvatten eller försörja ett komplett vattenburet värmesystem. Tekniken genererar en låg energikonsumtion och ger en ökad komfort jämfört med traditionella system, något som betyder lägre totalkostnader.

Principen med ett värmepumpssystem är att förflytta energi från en plats till en annan via en miljövänlig gas. Värmepumpen utvinner energi från utomhusluften och hettar upp eller kyler ner gasen i utomhusdelen med hjälp av en energieffektiv kompressor. När gasen har nått önskad temperatur transporteras energin in i bostaden via kylrör till ett element (värmeväxlare) som sitter i inomhusdelen. Från elementet sprids sedan värmen eller kylan med en fläkt eller via ett vattenburet system.

Komplement ner till lägre än -20°C
Ett luft-luft värmepumpssystem är ett komplement för att energisnålt och kostnadseffektivt kunna värma bostaden, även vid utomhustemperaturer lägre än -20ºC. Det är därför viktigt att inte stänga av befintliga element. Det räcker att sänka termostaterna till cirka 4-5°C under inställt värde på värmepumpen. Skulle systemet inte klara av uppvärmningen i hela huset hjälper de vanliga elementen till med stödvärme. Värmer man ett vattenburet värmesystem med ett luft/vattensystem hjälper elpatroner i ackumulatortanken till med tillskottsenergi för att bibehålla temperaturen på både vatten och tappvarmvatten vid extrem kyla.

Blir det inte tillräckligt varmt i huset med din luftvärmepump?

Upplever du att värmen sprider sig dåligt eller kanske att luftvärmepumpen låter mycket? Dessa problem beror oftast på ett vanligt förekommande missförstånd gällande en luftvärmepump.

En luft-luftvärmepump ger luftburen värme. Det innebär att värmen sprids via luften, som alltså måste cirkulera. Det är därför luft-luftvärmepumpen har en kraftig fläkt, som ser till att värmen sprids i huset. Fläkten står bara för en bråkdel av den energi värmepumpen förbrukar; det är värmeprocessen som kräver energi. Genom att utnyttja fläkten till max får du en optimal värmespridning i huset och en större energibesparing.

Får din luftvärmepump tillräckligt med stödvärme?

Trots omfattande information tror många som köper en luftvärmepump att de kan sluta använda sina radiatorer eller sin eldstad helt och hållet, detta är en missuppfattning.  Luftvärmepumpen har inte den konstruktion som i normalfallet krävs för att i normalfallet kunna producera nödvändig mängd värme vid mycket låga utomhustemperaturer.

En luftvärmepumps kapacitet blir lägre i takt med att utetemperaturen sjunker. Det finns helt enkelt inte tillräckligt mycket energi att hämta från den kalla uteluften samtidigt som bostaden kräver mer kapacitet när det är kallare ute för att hålla värmen. När temperaturen börjar sjunka inomhus kan du alltså behöva komplettera med mer stödvärme från dina radiatorer eller från kaminer.

Luftvärmepumpen hämtar också värme från inomhusluften under avfrostning. Utedelen blir så kall under drift att det fryser till is på utedelen och denna måste tas bort genom att med jämna mellanrum avfrosta. Om det inte är tillräckligt varmt inne fungerar inte avfrostningen.  Du kan alltså inte starta en värmepump i en iskall lokal det behövs en lägsta temperatur för att processen ska fungera. Enlig tillverkarens specifikationer anges oftast +16 grader som lägsta temp även om det i de flesta fall räcker med +8.

Det innebär också att om en luft-luftvärmepump måste försöka värma en för stora yta alldeles ensam så kan den hamna i en ond cirkel där avfrostning sker väldigt ofta och att temperaturen till slut blir så låg att avfrostningen inte fungerar. För att undvika detta är det viktigt att man har en pålitlig primär värmekälla. Generellt brukar man rekommendera att ställa in temperaturen på grundvärmen 3-5grader under den inställning man har på luft-luftvärmepumpen. Då kommer radiatorerna endast gå igång vid behov. Man kan också börja med att skruva upp element längst bort från luft-luftvärmepumpen och vid behov skruva upp element närmare värmepumpen.

Hur kan jag med pumpens inställningar förbättra effekten och värmespridningen i huset?

Ett högre fläktläge hjälper värmepumpen att sprida den värme som produceras till en större yta, detta utan att du behöver ställa in en högre temperatur. Dock till bekostnad av ett högre ljud och vindpust.

Till våra luftvärmepumpar!

VÄRMEPUMPENS GRUNDINSTÄLLNINGAR

1. Inställning av pumpen läge/mode

– Använd alltid värmeläge heat/sol om du vill att pumpen ska ge värme.

– Välj sedan temperatur och fläktläge enligt önskemål.

2. Spridning av värmen från luft-luftvärmepumpen

Använd en hög fläkthastighet och experimentera med luftflödesriktningen.

Se till att den varma luften kan ta sig fram i huset – öppna dörrar o.s.v.

Installera värmeflyttare (fläktar), som transporterar varm luft från värmepumpen in i stängda rum och mellan våningsplan.

Var noga med att utföra det underhåll luft-luftvärmepumpen behöver – särskilt rengöring av filter.

Beställ service med några års mellanrum.

3. Inställning av primär värmekälla

En luft-luftvärmepump är ett komplement till primär värmekälla. Den primära värmekällan ska ha möjlighet att värma upp hela huset om luft-luftvärmepumpen inte räcker till. Generellt brukar man rekommendera att ställa in temperaturen på grundvärmen 3-5grader under den inställning man har på luft-luftvärmepumpen. Då kommer radiatorerna endast gå igång vid behov. Man kan också börja med att skruva upp element längst bort från luft-luftvärmepumpen och vid behov skruva ner element närmare värmepumpen.3

4. Använda underhållsvärme

Idag har de flesta luft-luftvärmepumparna möjlighet till underhållsvärme, normalt 8/10 grader.  Underhållsvärme är extra påfrestande för en luft-luftvärmepumpen som behöver energi från inneluften för att klara avfrostning av utedelens is, med underhållsvärme är det därför extra viktigt att den primära värmekällan är redo att hjälpa till vid behov och att du sköter det underhåll luft-luftvärmepumpen kräver. Både hus och värmepump mår bättre vid 16 grader.

6. Luftvärmepump + braskamin

Luft-luftvärmepumpar och braskaminer fungerar mycket bra ihop. Du kan exempelvis använda en braskamin som primär värmekälla ihop med en luft-luftvärmepump, men det kräver naturligtvis att du är på plats och kan elda vid behov. Luft-luftvärmepumpen kan också hjälpa till att sprida värmen från braskaminen till en större del av huset. I princip alla luft-luftvärmepumpar tillåter nämligen att man endast använder fläktläge. TOSHIBAs värmepumpar har en egen knapp på fjärrkontrollen kallad braskaminfunktion.

Tänk på att aldrig använda luft-luftvärmepumpens autoläge om du samtidigt använder braskaminen. Då kommer luft-luftvärmepumpen använda energi till att kyla ner luften, om det blir för varmt.

7. Skötsel och underhåll

Vintertid är det extra viktigt att kontrollera så att luft-luftvärmepumpen mår bra. Förutom vanligt underhåll bör du se till att avlägsna snö från utedelen och kontrollera så att inte smältvatten från tak droppar/rinner ner på utedelen och fryser till is.

Filtren i en luft-luftvärmepump ska rengöras med jämna mellanrum. Instruktioner för hur du tillväga hittar du i din manual.

Avlägsna snö och is på luft-luftvärmepumpens utedel.

Se till att avfrostningsvattnet inte fryser på under utedelen och ”växer” upp i pumpen.

Förbered luftvärmepumpen inför höst och vinter

Följ stegen nedan, för att få så effektiv värme som möjligt redan från början när kylan slår till.

Utan underhåll minskar luft-luftvärmepumpens kapacitet redan efter några års drift. Det beror på att smuts och damm täpper igen inomhusdelens luftfilter och lameller. Dessutom finns risken att det bildas mikroorganismer såsom bakterier och svamp, vilka kan komma att spridas i luften och därmed skapa en osund inomhusmiljö. Kommer inte luften fram så fungerar det inte.

Följ stegen nedan för att på ett snabbt och smidigt sätt rengöra din luft-luftvärmepump.

Rengöring av luftvärmepumpens innedel

Viktigt! Kontrollera först att innedelens dränering fungerar. Häll lite vatten i tråget som finns i botten på innedelen och se att det rinner ut i slangen på utsidan av huset.

1.  Stäng av anläggningen/bryt strömmen vänta 5 minuter.

2. Lyft inomhusdels skyddskåpa och avlägsna grovfilter samt mikrofilter.

3. Skaka burken väl och spraya ordentligt på kondensorn för att täcka ytan. Vänta 10 minuter.

4. Spraya med ljummet vatten. Vänta 10 minuter.

5. Efterbehandla med ClimaClean SIX, för långtidsverkande skydd mot smuts, bakterier och fungicider.

Rengöring av luftvärmepumpens utedel

1. Stäng av strömmen till din luft-luftvärmepump.

2. Rensa bort löv och annat som hamnat på utedelen av din värmepump.

3. Torka av de olika plast- och plåtdelarna med en fuktig trasa.

4. Kontrollera att inget har fastnat i utedelen.

5. För att kondensvattnet ska kunna rinna bort är det även viktigt att du kontrollerar att det är rent under utedelen samt att dräneringshålen är fria.

6. Om utedelen står så att det dammar (närta grusväg tex.) eller nära växtlighet så kan även utedelen behöva rengöras med ClimaClean. Bara att spreja men bara på kondesor (flänsarna) och skjölj med vatten.

OBS undvik noga att spreja på elektroniken som sitt i toppen på värmepumpen

Genom att följa dessa råd ser du till att din värmepump ger dig den bästa möjliga energibesparingen.

Till våra luftvärmepumpar!

Publicerad  Uppdaterad