Comfort Cloud

Starta WiFi via Appen Comfort Cloud

Ladda först ner appen och följ ALLA steg noga. Se video här

Utedelen är igenfrusen

Kontrollera så att fjärrkontrollen är inställd på värmedrift (symbol HEAT eller i displayen).

  • Är inomhustepmpretaturen tillräcklig. En värmepump är en kompletterande värmekälla och för att avfrostning skall fungera krävs en grundvärme. För de flesta värmepumpar är denna +16grader men vissa modeller klarar +10grader, se din användarmanual. 
  • Kontrollera vinterutrustningens (värmekabelns) funktion. Värmeslingan på botten av utedelen värmer bottenplåten så att avfrostningsvattnet inte fryser till is på bottenplåten.
  • Kontrollera så att avrinningshålet för vatten i botten på utedelen är fritt och avfrostningsvattnet kan passera utan problem. Avloppspip bör inte monteras på grund av risk för ispropp.


OBS!
 försök aldrig att få bort is från utomhusdelen med hjälp av vassa föremål. Det kan skada lamellerna på kondensorn.

Det är is på utedelen, vad gör jag?

Det är normalt att is bildas i utedelen. Vintertid stannar värmepumpen och gör automatiska avfrostningar vid behov. Under avfrostning blinkar ”powerlampan” på de flesta modeller. Det rinner då vatten ur utedelen (för att frost och is smälter). Avfrostningen pågår normalt i upp till 12 minuter.

Det rinner vatten ur utedelen

Då värmepumpen avfrostar rinner det vatten från utedelen. Vid fuktig väderlek kan mängden vatten vara riklig. Volymen vatten kan vara så mycket som upp till 20 liter per dygn. Observera att detta är helt normalt och ett tecken på att avfrostningen fungerar som den ska.

Bottenplåten i utedelen är full av is

Kontrollera vinterutrustningens (värmekabelns) funktion. Värmeslingan på botten av utomhusdelen värmer bottenplåten så att inte is bildas. Avfrostningsvattnet rinner sedan ut genom hålet i bottenplåten ner på marken.

Hur tinar jag upp en igenfrusen utedel?

  1. Kör värmepumpen i kyldrift (systemet ”vänder” och utedelen blir varm).
  2. Vid plusgrader utomhus: stäng av pumpen tills isen smälter av sig själv eller kör samtidigt i kyldrift för att påskynda upptiningen.
  3. Stäng av värmepumpen och häll försiktigt varmt vatten på baksidan av värmepumpen tills isen har smält.

Det rinner vatten ur slangen från innedelen

Helt normalt förfarande. Luften som passerar värmeväxlaren i innedelen kyls ner till under daggpunkten. Vattendroppar fälls ut, vilka sedan rinner ut genom kondensslangen.

Vatten rinner ut på inomhusgolvet

Läcker vatten ut på golvet så är troligen kondensslangen felmonterad eller igensatt. Den måste vara monterad med självfall. Kontrollera slangens lutning och rensa bort eventuellt skräp som fastnat i slangen.

Jag kör på kyldrift, men det är varmt ändå

Tänk på att hålla dörrar och fönster stängda till det rum du kör luftkonditionering i. Har du möjlighet att fälla ner markiser, dra för gardiner eller persienner är det bra eftersom det håller solljus och värme borta.